Portofoliu

 1. Memorii de prezentare pentru procedura de evaluare adecvata pentru numeroase proiecte dintre care representative sunt:
  • EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PRIN DECOLMATARE A ALBIEI RAULUI OLT-ZONA MOLDOVENI, JUD. TELEORMAN
  • PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) pentru "Lucrari de construire parc eolian Faurei-Visani-Surdina Greci, jud Braila"
  • CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA SAELELE, SATELE SAELELE SI PLEASOV, JUD. TELEORMAN
  • PLAN URBANISTIC GENERAL comuna Contesti, jud. Teleorman
  • "REPROFILARE ALBIE RAU VEDEA", com Plosca, jud. Teleorman
  • "Decolmatare albie rau Vedea cu exploatare de pietrisuri si nisipuri in perimetrul Vedea si com. Peretu", Teleorman
 2. Studii de evaluare adecvata pentru obtinerea avizului Natura 2000, pentru numeroase proiecte printre care representativ este cel pentru proiectul:
  • CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA SAELELE, SATELE SAELELE SI PLEASOV, JUD. TELEORMAN
  • PLAN URBANISTIC GENERAL comuna Contesti, jud. Teleorman
  • PLAN URBANISTIC GENERAL comuna Cervenia, jud. Teleorman
  • PLAN URBANISTIC GENERAL comuna Nades, jud. Mures
  • "REPROFILARE ALBIE RAU VEDEA", com Plosca, jud. Teleorman
  • PUG com. Draganesti Vlasca, jud. Teleorman
  • PUG com. Mavrodin, jud. Teleorman
 3. Evaluare adecvata (elemente) in cadrul Rapoartelor de mediu (RM) pentru numeroase planuri si programe (PATJ Teleorman, PATJ Calarasi, PUG municipiul Buzau, PUG mun. Calarasi, PUG-uri commune din judetele Buzau si Teleorman) si pentru Rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM), representative fiind cele realizate pentru proiectul "Crearea infrastructurii generale turism din arealul Ghitu-Molivisu".
 4. Rapoarte de monitorizare:
  • "DN 6 sector reabilitat intre Alexandria si Craiova- zona km 119+032- podul peste raul Bratcov in localitatea Rosiori de Vede"- jud Teleorman
  • "DN 6 sector reabilitat intre Alexandria si Craiova- zona km 125+608- podul peste raul Bratcov in locatia Maldaieni"- jud Teleorman
  • "Varianta de ocolire a municipiului Alexandria- zona km 10+060 podul peste raul Vedea" jud. Teleorman