Legislatie specifica

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011:
http://www.anpm.ro/upload/32001_Lege49_2011_arii_protejate.pdf

Ordin MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar:
http://www.anpm.ro/upload/3706_OM19_2010.pdf

OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului: http://www.anpm.ro/upload/3720_OUG164_2008_mediu.pdf