Evaluare adecvata

Etapele procedurii de evaluare adecvata sunt:

 • Etapa de incadrare: in care autoritatea competenta de mediu stabileste si decide daca PP(planul/proiectul) singur sau in combinatie cu alte PP, este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar si daca PP va face obiectul unei evaluari adecvate.

  In cazul in care informatiile furnizate autoritatii competente despre PP sunt neconcludente/incomplete, aceasta solicita informatii suplimentare, bazate pe cele mai bune date stiintifice din teren.

  In cazul in care se decide necesitatea evaluarii adecvate autoritatea competenta solicita realizarea memoriului de prezentare care trebuie sa cuprinda:

  1. Descrierea succinta a PP si amplasarea acestuia in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice(STEREO 70) ale amplasamentului;
  2. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona planului/proiectului;
  3. Justificarea daca planul/proiectul nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
  4. Estimarea impactului potential al planului/proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

  In urma parcurgerii etapei de incadrare si a completarii listei de control prevazute in anexa 1 a Ordinului 19/2010, daca autoritatea competenta constata ca impactul planului/proiectului care nu face obiectul EIA(evaluarea impactului asupra mediului) sau SEA(evaluarea de mediu) asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este nesemnificativ, se emite avizul Natura 2000

 • Etapa studiului de evaluare adecvata:
  Autoritatea de mediu poate decide continuarea procedurii cu studiul de evaluare adecvata daca exista incertitudinea cu privire la existenta unui efect semnificativ sau in cazul unui singur raspuns afirmativ in coloana B a listei de control intocmita conform anexei nr. 1 a Ordinului 19/2010.

  Studiul de evaluare adecvata se realizeaza de catre persoane fizice si juridice care au acest drept, potrivit legii.

  S.C. Energo Mediu S.R.L. detine certificat valabil pe 5 ani fiind inclusa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la nr. crt. 143.

  Studiul de evaluare adecvata are continutul cadru din Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 • Etapa solutiilor alternative:
  Solutiile alternative ale planului/proiectului identificate in aceasta etapa, inclusiv „alternativa zero”, care inseamna ca nu se realizeaza nici o interventie, sunt evaluate distinct, autoritatea competenta luand in considerare acea solutie alternativa care are impactul negativ cel mai redus asupra ariei naturale protejate de interes comunitar si care asigura integritatea acesteia.
 • Etapa masurilor compensatorii, atunci cand nu exista solutii alternative si cand impactul negativ persista. Masurile compensatorii reprezinta „ultima solutie” pentru implementarea unui plan/proiect.