Despre evaluare adecvata

In derularea procedurilor  de obtinere a actelor de reglementare pentru proiecte, planuri/programe este necesara procedura de evaluarea adecvata atunci cand acestea pot afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

In conformitate cu legislatia in vigoare, in speta OUG nr. 164/2008,  evaluarea adecvata reprezinta "procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte";

Procedura de evaluare adecvata se finalizeaza cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, dupa caz

avizul Natura 2000 reprezinta actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.

Ca elaborator de documentatii necesare evaluarii adecvate(memoriu de prezentare/studii de evaluare adecvata) S.C. Energo Mediu S.R.L. va sta la dispozitie cu servicii de realizare a acestor documentatii cat si cu consultanta necesara derularii acestei proceduri.

Asigurarea de consultanta si participarea activa la derularea procedurii de evaluare adecvata pentru lucrarile contractate, in toate etapele la care prezenta companiei noastre este necesara si obligatorie conform legislatiei in vigoare, este asigurata de personal cu experienta  acumulata in domeniul protectiei mediului angajat inca de la infiintarea  din 1995, si pana in prezent.

Experienta noastra este sustinuta si garantata de prezenta  S.C. Energo Mediu S.R.L. in primele 25 de societati atestate in domeniu la prima atestare reglementata in anul 1997.